ساز شناسی

ساز شناسی

ساز شناسی یا ارگانولوژی علم شناخت، بررسی و طبقه‌بندی سازهای موسیقی است.

لطفا روی عنوان مورد نظر خود کلیک کنید