انواع سبک های گیتار

گیتار سبک‌های مختلفی دارد و هر یک از این سبک‌ها نیز ویژگی‌های مختلفی دارند. برای مثال می‌توان به سبک فلامنکو، پاپ و کلاسیک اشاره کرد. البته در این مقاله قرار ...

سیم سازهای کلاسیک

سیم های گیتار اکوستیک  سیم ها یکی از اجزای مختلف گیتار هستن، که شاید بیشتر مورد توجه قرار میگیرند سیم سازهای کلاسیک در گیتار های آکوستیک فلزی هستند. جنس سیم ...

سیم ساز های ایرانی

سیم های ساز سنتور سنتور از دسته سازهای زهی مضرابی است که با دو چوب به نام مضراب نواخته میشود . سیم ساز روی سنتور 72 عدد سیم میباشند و دو دسته اند،  ...