سرکلید در موسیقی به زبان ساده

سرکلید در موسیقی به زبان ساده

اگر در حال یادگیری موسیقی هستید، حتما باید نمادهای نت‌نویسی را بشناسید. یکی از مهم‌ترین نمادهای نت‌نویسی، «سرکلید» است. سرکلید در موسیقی، نمادی است که بعد از کلید و قبل از کسر میزان قرار می‌گیرد. این علامت در نت‌های انواع سازها دیده می‌شود.
اگر می‌خواهید با مفهوم سرکلید آشنا شوید، تا آخر مطلب با ما همراه باشید.

سرکلید در موسیقی چیست؟

سرکلید یکی از علامت‌های نت‌نویسی است که با یک الی هفت دیز یا بمل نمایش داده می‌شود. این علامت‌ نشان‌دهنده تونالیته قطعه است و دقیقا بعد از کلید قرار می‌گیرد. نکته‌ای که باید درباره سرکلید بدانید، این است که در تمام طول قطعه ثابت است. فقط در صورتی که علامت بکار در کنار یک نت قرار بگیرد، آن نت در همان میزان به خصوص، به حالت عادی برمی‌گردد. پس از اتمام میزان، نتی که در میزان قبل بکار داشت مجدد از سرکلید پیروی می‌کند.
در اینجا برای واضح‌تر شدن مبحث یک مثال می‌زنیم. تصور کنید در سرکلید دو دیز داریم؛ بنابراین باید در تمم طول قطعه دو را دیز بنوازیم. اگر جایی از قطعه در کنار نت دو بکار قرار گرفته بود، آن را با حالت عادی می‌نوازیم؛ ولی پس از اتمام آن میزان دوباره دو را دیز در نظر می‌گیریم.

چرا از سرکلید استفاده می‌کنیم؟

  • استفاده از سرکلید در موسیقی، دو علت مهم دارد. اول این که مجبور نباشیم در تمام طول قطعه از علامت‌های عرضی استفاده کنیم و خواندن نت را سخت کنیم.
  • دوم این که نوازنده بتواند در همان ابتدای قطعه، با گام آهنگ آشنا شود و به راحتی نت‌ها را بنوازد.