اطاعات مفید در ارتباط با گیتار

گیتار کلاسیک

آشنایی با ساز گیتار  این ساز یک ساز زهی است که آن را هم با انگشت ( فینگراستایل) و هم با زخمه یا پیک (پیک استایل) می‌نوازند. گیتار های معمول ...