سیم ساز های ایرانی

سیم های ساز سنتور سنتور از دسته سازهای زهی مضرابی است که با دو چوب به نام مضراب نواخته میشود . سیم ساز روی سنتور 72 عدد سیم میباشند و دو دسته اند،  ...

اطلاعاتی مفید در ارتباط با ساز کلارینت

معرفی کلارینت (قره نی)

آشنایی با کلارینتکلارینت یا قره نی از دسته سازهای «یک زبانه ای است» و متشکل است از یک لوله استوانه ای که انتهای تحتانی آن کمی مخروطی شده است. در ...