پیک گیتار برای چیست

پیک گیتار چیست؟ پیک گیتار کلاسیک و الکتریک یا مضراب یکی از لوازم جانبی است که به اصطلاحی دیگر همان مضراب است که کمک میکند شما با استفاده از ان ...

مضراب حرفه ای ساز

 مضراب یا زخمهابزاری است که برای تولید صدا از سازهای زهی استفاده می‌شود. جنس زخمه یا مضراب در سازها متفاوت است: فلز، شاخ حیوانات، چوب، پلاستیک و گاهی از پر ...