بهترین نوازندگان کمانچه

استاد اردشیر کامکار: اردشیر کامکار (زاده ۲۸ آبان ۱۳۴۱ در سنندج) از اساتید کمانچه، قیچک، دف و ویولن است. او از اعضای گروه کامکارها است.وی از کودکی، ویولن را نزد پدرش فرا گرفت. چندی بعد، وی به‌ ...