درباره ساز کر یا هورن

ساز هورن یا کر چیست ساز کر یا هورن سازی بادی برنجی متشکل از یک لوله مارپیچ نسبتا بلند است که قدمت آن به سال 1650 بر می گردد. در ...