نوازندگان معروف ماندولین

معرفی اونیک اونیک خواننده، آهنگساز و از نوازندگان ماندولین ارمنی‌تبار اهل ایران بود. اونیک گاهگاهی آهنگ‌های رشید بهبودوف را می‌زد و می‌خواند. واقعاً پنجه‌هایش طلایی بود با اینکه نت نمی‌دانست ...