ساز قیچک چیست

معرفی ساز قیچکاز نیم قرن پیش تا کنون ساز قیچک از جمله سازهایی می باشد که در میان موسیقی دانان ایرانی مورد استفاده و بهره برداری واقع می باشد. با توجه به این ...