سیم ساز های ایرانی

سیم های ساز سنتور سنتور از دسته سازهای زهی مضرابی است که با دو چوب به نام مضراب نواخته میشود . سیم ساز روی سنتور 72 عدد سیم میباشند و دو دسته اند،  ...

اطلاعات مفید درارتباط با ساز ترومپت

آموزش ترومپت

آشنایی با ساز ترومپتترومپت  از سازهای بادی برنجی است که در محدودهٔ سوپرانو، زیرترین صدا را در بین سازهای بادی برنجی می‌تواند تولید کند. این ساز از دستهٔ سازهای انتقالی است. ترومپت از نظر ظاهر بسیار شبیه ...