اطلاعاتی در ارتباط با ساز تار

انواع ساز تار

آشنایی با ساز تارتار از سازهای زهی و ایرانی است . که با مضراب نواخته می‌شود.این ساز در ایران و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گرجستان ...

اطلاعات مفید در ارتباط با ساز سه تار

بهترین سه تار

آشنایی با ساز سه تارسه تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشارهٔ دست راست نواخته می شود .سه‌تار پیشتر هم‌خانواده با سازهایی چون دوتار و تنبور بوده‌است ...