سینتی سایزر چیست و چه کاربردی در موسیقی دارد

سینتی سایزر چیستابزار الکترونیکی است که قادر به تولید انواع مختلف صدا و ترکیب سیگنال‌های با فرکانس متفاوت است. سینتی سایزر به جای تولید صدای مستقیم طبیعی سیگنال‌های الکتریکی می‌سازد ...