سیم ساز های ایرانی

سیم های ساز سنتور سنتور از دسته سازهای زهی مضرابی است که با دو چوب به نام مضراب نواخته میشود . سیم ساز روی سنتور 72 عدد سیم میباشند و دو دسته اند،  ...

اطلاعات مفید درارتباط با ساز ساکسیفون

ساکسیفون چیست

آشنایی با ساز ساکسیفونیکی از سازهای بادی است که معمولاً از جنس برنج است و یک قمیش مشابه قمیش کلارینت دارد.  مشابه کلارینت، این ساز نیز سوراخ‌هایی دارد که نوازنده از طریق ...