معرفی سازهای یونان باستان

اهمیت سازهای یونان باستان در تاریخ موسیقی یونان باستان، در شکل‌گیری و توسعه موسیقی نقش زیادی داشته است. یونانیان از گذشته‌های دور برای موسیقی ارزش زیادی قائل بودند. آن‌ها در ...

پن فلوت سرخپوستی چیست

پن فلوت چیست؟ پن فلوت سرخپوستی ، زامپونیا یا سازدهنی سرخ‌پوستان نوعی فلوت و از سازهای محلی قوم اینکا در آمریکای جنوبی است. نام این ساز برگرفته از مجسمه ی ...