پیک گیتار برای چیست

پیک گیتار چیست؟ پیک گیتار کلاسیک و الکتریک یا مضراب یکی از لوازم جانبی است که به اصطلاحی دیگر همان مضراب است که کمک میکند شما با استفاده از ان ...