اطلاعات مفید در ارتباط با ساز دوتار

ساز دوتار خراسانی

آشنایی  با ساز دوتاردوتار یکی از سازهای زهی زخمه‌ای (مضرابی) است و دارای ۲ سیم می‌باشد. در هنگام نواختن این ساز، معمولاً با ناخن به جای مضراب زخمه می‌زنند دوتار دارای شکمی ...