آموزش تکنیک های گیتار بیس

تکنیک های گیتار بیس شامل دو حالت نوازندگی که یکی با انگشتان دست و یکی توسط پیک انجام می‌گیرد هستند، به روش دوم پیک استایل یا پیک نوازی گفته می‌شود ...