بهترین نوازندگان تنبک ایران

استاد محمد اسماعیلی: محمد اسماعیلی نوازنده ساز تنبک سال ۱۳۱۳ در تهران به دنیا آمد. محمد اسماعیلی نوازنده ساز تنبک از شاگردان صاحب‌نام استاد حسین تهرانی سال ۱۳۱۳ در تهران ...