اطلاعات مفید درارتباط با ساز ویلنسل

آشنایی با ویولن سل

آشنایی با ویولن سلویولن سل از ویولن و ویولا (ویولن آلتو) بزرگ‌تر است. در هنگام اجرا، این ساز در بین دو پای نوازنده قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر، توسط ...