تمرین تقویت ریتم

ریتم در موسیقی به معنی تکرار متوالی یک حرکت است که آهنگ را موزون می‌کند. ریتم بخشی از ساختار موسیقی محسوب می‌‌شود و یادگیری آن برای هر نوازنده‌ای ضروری است. ...