بهترین اساتید نی

نایب اسدالله نایب اسدالله استاد نی فرزند نایب حسین خان که یکی از هنرمندان آن زمان به شمار می‌رفت. نایب شاگرد ابراهیم آقا باشی و همچنین پدر هنرمند خویش بود ...