تاثیر انواع مضراب تار در نواختن ساز

آشنایی با مضراب تار امروزه مضراب تار با موم نقش بسیار موثری در تولید صدایی زیبا و دلنشین دارد. نوازندگان برای نواختن ساز تار نیز همانند دیگر ساز های زخمه ...