مضراب حرفه ای ساز

 مضراب یا زخمهابزاری است که برای تولید صدا از سازهای زهی استفاده می‌شود. جنس زخمه یا مضراب در سازها متفاوت است: فلز، شاخ حیوانات، چوب، پلاستیک و گاهی از پر ...