بهترین اساتید ساز قانون

فرامرز رضاپورفرامرز رضاپور٬ (۱۳۹۳–۱۳۲۶) نوازنده و سازنده ساز قانون و رئیس «انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران» بود.وی از نخستین نوازندگان قانون در ایران بود.زندگی‌نامه فرامرز رضا پورفرامرز رضاپور متولد سال ۱۳۲۶ ...