اطلاعات مفید درارتباط با ساز بلز

بازی بلز

آشنایی با ساز بلز ساز بلز یکی از سازهایی است که در کلاس موسیقی کودک استفاده می‌شود. این ساز ازخانواده ساز های کوبه ای  یا همان پرکاشن محسوب می شود. مدل های کوچک و رنگی این ساز ...