اطلاعاتی مفید در ارتباط با ساز عود (بربط)

راهنمای خرید عود یا بربط

آشنایی با ساز عودبربط یا عود (همچنین رود)،سازی ایرانی از رده‌سازهای زهی زخمه‌ای است که در خاورمیانه و کشورهای عربی شمال آفریقا رواج دارد.چون سطح ساز بربط از چوب پوشیده شده ست در زبان عربی آن را عود نامیده‌اند.این واژه در اصل ...