اطللاعات مفید در ارتباط با ساز آکاردئون

معرفی ساز آکاردئون

آشنایی با آکاردئونآکاردئون نوعی ساز دارای شستی با بدنه‌ای چین‌دار که هنگام نواختن با فشار دست، بازوبسته می‌شود و دکمه‌های آن را با انگشت فشار می‌دهند؛آکوردئون یک ساز بادی شستی‌دار ...