اکارینا یک ساز باستانی

اکارینا چیست اکارینا چیست ؟ یک ساز باستانی بادی است که از جنس سفال، چینی و سرامیک ساخته می شود. شنیدن صدای رمزآلود و رویایی اکارینا، انسان را به یاد ...