اطلاعاتی مفید در ارتباط با ساز قانون

راهنمای خرید ساز قانون

آشنایی با ساز قانونساز قانون شامل جعبه ای چوبی به شکل ذوزنقه است تعداد زیادی سیم نایلونی و فلزی به دو سوی جعبه وصل میشوند و در مسیر خود از ...