اجزای درام ست

یکی از شناخته شده‌ترین انواع ساز کوبه ای در جهان، درام کیت آکوستیک است. این کیت شامل مجموعه‌ای از طبل‌ها و سنج‌هاست که روی پایه‌ها و اتصالات مختلفی نصب شده ...