اطلاعات مفید درارتباط با ساز اودو

معرفی ساز اودو (کوزه)

آشنایی با ساز اودوکوزه یا اودو نوعی ساز کوبه‌ای است، که از سفال یا سرامیک ساخته می‌شود.این ساز با الگو گرفتن از ساز آفریقایی Udu که اصالتاً سازی نیجریه‌ای است ...