آرشه کمانچه حرفه ای

آرشه کمانچه (کَمانه یا کَمان) چیست: آرشه کمانچه میله ای است چوبی با تراشی مخصوص (کمی منحنی) که دسته ای موی دُم اسب به دو سر آن وصل شده است. ...