نوازندگان حرفه ای سنتور

استاد فرامرز پایور: فرامرز پایور از نوازندگان سنتور ، ردیف‌دان ، نواساز و تصنیف ساز نامدار موسیقی ایران در ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. پدرش علی ...