اطلاعاتی مفید در ارتباط با ساز کلارینت

معرفی کلارینت (قره نی)

آشنایی با کلارینتکلارینت یا قره نی از دسته سازهای «یک زبانه ای است» و متشکل است از یک لوله استوانه ای که انتهای تحتانی آن کمی مخروطی شده است. در ...

اطلاعات مفید درارتباط با ساز ویلنسل

آشنایی با ویولن سل

آشنایی با ویولن سلویولن سل از ویولن و ویولا (ویولن آلتو) بزرگ‌تر است. در هنگام اجرا، این ساز در بین دو پای نوازنده قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر، توسط ...