اطلاعات مفید درارتباط با ساز ساکسیفون

ساکسیفون چیست

آشنایی با ساز ساکسیفونیکی از سازهای بادی است که معمولاً از جنس برنج است و یک قمیش مشابه قمیش کلارینت دارد.  مشابه کلارینت، این ساز نیز سوراخ‌هایی دارد که نوازنده از طریق ...