کوک ساز چیست شیوه های کوک کردن ساز های مختلف ایرانی و سازهای کلاسیک سنتور گیتار تار سه تار پیانو کمانچه عود

روش کوک کردن ساز

روش کوک کردن سازهای مختلف  تیونر دستگاهی الکتریکی می باشد که به منظور کوک نمودن انواع سازها به کار می رود.  بهترین روش برای کوک کردن ساز استفاده از گوش موسیقایی از دیرباز در کوک ...