آشنایی با ساز ماندولین

آشنایی با ساز ماندولینماندولین سازی است کوچک‌تر از گیتار و تا حدی گلابی شکل، دارای هشت سیم است که دو به دو به هم جفت شده‌اند. که چهار زوج‌سیم تشکیل ...