اطلاعاتی مفید در ارتباط با ترومبون

ترومبون چیست

آشنایی با ساز ترومبون ترومبون یک ساز موسیقی در خانواده سازهای بادی برنجی است.مانند سایر سازهای برنجی، صدا هنگامی که لب‌های نوازنده روی قسمت مجرای ورودی قرار می‌گیرد، با فشار هوا ...

اطلاعات مفید درارتباط با ساز ساکسیفون

ساکسیفون چیست

آشنایی با ساز ساکسیفونیکی از سازهای بادی است که معمولاً از جنس برنج است و یک قمیش مشابه قمیش کلارینت دارد.  مشابه کلارینت، این ساز نیز سوراخ‌هایی دارد که نوازنده از طریق ...