اطلاعاتی مفید در ارتباط با ساز کلارینت

معرفی کلارینت (قره نی)

آشنایی با کلارینتکلارینت یا قره نی از دسته سازهای «یک زبانه ای است» و متشکل است از یک لوله استوانه ای که انتهای تحتانی آن کمی مخروطی شده است. در ...