مراحل ساخت هنگ درام

یکی از ساز‌هایی که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته ساز هنگ درام است که یکی از موفق‌ترین ساز‌های خلق شده در قرن جدید به شمار می‌آید و همانطور که ...