اطلاعات مفید درارتباط با ساز کمانچه

انواع کمانچه

آشنایی با ساز کمانچهکمانچه یکی از سازهای موسیقی ایرانی است. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای پایینی ساز، پایه‌ای دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می‌گیرد. نوعی از کمانچه معروف ...