آرشه کمانچه حرفه ای

آرشه کمانچه (کَمانه یا کَمان) چیست: آرشه کمانچه میله ای است چوبی با تراشی مخصوص (کمی منحنی) که دسته ای موی دُم اسب به دو سر آن وصل شده است. ...

اطلاعات مفید درارتباط با ساز کمانچه

انواع کمانچه

آشنایی با ساز کمانچهکمانچه یکی از سازهای موسیقی ایرانی است. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای پایینی ساز، پایه‌ای دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می‌گیرد. نوعی از کمانچه معروف ...