روش کوک کردن ساز

روش کوک کردن ساز

روش کوک کردن سازهای مختلف

 تیونر دستگاهی الکتریکی می باشد که به منظور کوک نمودن انواع سازها به کار می رود. 

بهترین روش برای کوک کردن ساز

استفاده از گوش موسیقایی از دیرباز در کوک ساز های مختلف، یکی از بهترین روشها برای کوک ساز بوده است.

دستگاه های تیونر در فرمتها، شکل ها و اندازه های گوناگونی در بازار موجود می باشند، که به سادگی می توانید با مطالعه انواع آنها و ویژگی هایشان دستگاه دلخواه خود را برای سازهایتان انتخاب نمایید.

روش کوک کردن ساز ها :

تیونر هفت نت موسیقی را به ترتیب « دو ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی » از راست به چپ به صورت « B . A G . F . E . D . C » نشان میدهد . برای کوک کردن ساز تنها کافیست با نام نت هر سیم آشنا بود ، و همچنین نام لاتین آن ها را دانست.

_شیوه ی کوک کردن تار :

دو سیم جفتی اول ” C “دو سیم جفتی دوم  ” G ” دو سیم جفتی سوم ” C ” یا ” D ”

_شیوه ی کوک کردن سه تار :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” G ” سیم سوم و چهارم ” C ” یا ” D ”

_شیوه ی کوک کردن دو تار :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” F ” یا ” G ”

__شیوه ی کوک کردن تنبور :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” C ” سیم سوم ” F ” یا ” G ”

_شیوه ی کوک کردن رباب :

دو سیم جفتی اول ” C ” دو سیم جفتی دوم ” A ” دو سیم جفتی سوم ” C ” یا ” D ”

_شیوه ی کوک کردن عود :

دو سیم جفتی اول ” C ” دو سیم جفتی دوم ” G ” دو سیم جفتی سوم ” D ” دو سیم
جفتی چهارم ” A ” دو سیم جفتی پنجم ” G ” سیم ششم ” D ”

_شیوه ی کوک کردن کمانچه :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G “یا سیم اول ” D ” سیم
دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” A ”

_شیوه ی کوک کردن قیچک :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G ”

_شیوه ی کوک کردن ویولن :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G ”

_شیوه ی کوک کردن گیتار :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” B ” سیم سوم ” G ” سیم چهارم ” D ” سیم پنجم ” A ” سیم
ششم ” E ”

_شیوه ی کوک کردن سنتور :

سیم سفید خرک اول ” E کرن ” خرک دوم ” F ” خرک سوم ” G ” خرک چهارم ” A کرن ”
خرک پنجم ” B بمل ” خرک ششم ” C ” خرک هفتم ” D ” خرک هشتم ” E بمل ”
خرک نهم ” F ”
سیم زرد خرک اول ” E کرن ” یا ” C ” خرک دوم ” F ” خرک سوم ” G ” خرک چهارم ” A کرن ”
خرک پنجم ” B بمل ” خرک ششم ” C ” خرک هفتم ” D کرن ” خرک هشتم ” E بمل ” خرک
نهم ” F ”

شیوه ی کوک کردن پیانو :

برای کوک پیانو می بایست ابتدا یک آچار کوک پیانو و یک دستگاه تیونر مخصوص پیانو و میوت ها (لاستیکی برای تفکیک کردن سیم ) تهیه نمود. نرم افزار کوک و تیونر هایی که در فروشگاههای موسیقی موجود است نهایتا” فقط قابلیت 5 اکتاو را داراست در نتیجه برای قسمت بم و زیر کاربرد ندارند . و فرق تیونر مخصوص پیانو با تیونر های معمولی قابلیت 8 اکتاو آن است. 

توصیه می شود برای آچار کوک حتما” از آچار مخصوص استفاده نمائید، در غیر اینصورت گوشی های کوک پیانو شما آسیب خواهد دید.برای کوک دقیق پیانو میبایستی حداقل 3تا4 ساعت وقت صرف کرد.